-->

Có được mua đất thuê của 50 năm của nhà nước không?

Trường hợp một tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất với thời hạn 50 năm trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì công ty có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hỏi: Công ty tôi có thuê một thửa đất của nhà nước 50 năm, đã đóng thuế hàng năm, và đã sử dụng được 20 năm, giờ công ty tôi gặp khó khăn muốn bán một phần tài sản trên đất và đất thuê thì cá nhân có được phép nhận chuyển nhượng tài sản và đất thuê đó không? (Lê Hoàng Sơn - Quảng Bình)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Trong thư trao đổi bạn không nêu rõ công ty của bạn thuê đất trả tiền hàng năm hay thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nên chúng tôi đặt ra hai trường hợp như sau:

Thứ nhất, công ty của bạn là một tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất với thời hạn 50 năm trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì công ty có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 174:

"2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây: a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;..."

Thứ hai, công ty bạn thuê đất với thời hạn 50 năm trả tiền thuê đất hàng năm thì công ty bạn không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất bởi trường hợp này không phải là một trong các quyền của tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hàng năm theo Khoản 1 Điều 175 Luật đất đai năm 2013, cụ thể:

"1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này; b) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định; d) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định; đ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế."

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.