-->

Có được kiện đòi đất hương hỏa của ông bà?

Tinh thần của luật dân sự là tôn trọng sự thỏa thuận, quyết định của người có di sản. Quy định việc nếu người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì di sản đó không được chia thừa kế là hoàn toàn đúng với tinh thần của luật dân sự.

Luật gia Nguyễn Thị Mai - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật gia Nguyễn Thị Mai - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Trường hợp thứ nhất, nếu người để lại di sản có lập di chúc nói rõ phần đất sẽ được dúng vào việc thờ cúng

Theo quy định tại Điều 645 Bộ luật dân sự năm 2015 về di sản dùng vào việc thờ cúng: "1.Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.2. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng".

Tinh thần của luật dân sự là tôn trọng sự thỏa thuận, quyết định của người có di sản, tài sản. Do đó, việc Luật có quy định việc nếu người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì di sản đó không được chia thừa kế mà chỉ dùng để thờ cúng là hoàn toàn đúng với tinh thần của luật dân sự. Theo đó, nếu trong di chúc có chỉ định rõ người quản lý di sản dùng vảo việc thờ cúng thì người đó được quyền quản lý mảnh đất đó và không được chuyển giao hoặc sử dụng với mục đích khác.

Nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.Trong trường hợptất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng. Nghĩa là nếu di sản của người đã chết để lại không đủ để trả nợ cũng như thực hiện các nghĩa vụ tài chính của người đó thì phần di sản đưa vào thờ cúng cũng sẽ được bán hoặc chuyển nhượng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của người để lại di sản.

Trường hợp thứ hai, nếu người để lại di sản không lập di chúc

Người để lại di sản không lập di chúc thì phần di sản không được xem là di sản dùng vào việc thờ cúng. Do đó, phần di sản này được chia theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế. Đó là "những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau" (Khoản 2 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015). Trong đó:

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.


Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Nguyễn Thị Mai - Phòng Dân sự Công ty Luật TNHH Everest.

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest quaTổng đài tư vấn pháp luật19006198, E-mail:[email protected],[email protected].