-->

Chuyển nhượng vốn góp, có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Thành viên nhận chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

Hỏi: Công ty tôi vừa qua chuyển nhượng vốn góp từ thành viên trong công ty sang thành viên khác ngoài công ty. Đề nghị Luật sư tư vấn, Công ty tôi có thể đóng thay cho các cá nhân nhận chuyển nhượng phần vốn góp thuế thu nhập cá nhân không? (Đỗ Vũ Nam - Hà Nội)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Phòng tư vấn doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Liên quan đến câu hỏi của anh (chị) chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật thuế, kế toán để anh (chị) tham khảo, xử lý đối với trường hợp của mình như sau:

Tiết a.1, điểm a, khoản 4, Điều 16, Thông tư số 156/2013/BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ, như sau:
"4. Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán). a) Nguyên tắc khai thuế. a.1) Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập."
Như vậy, khi chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong công ty của anh (chị) dù có phát sinh thu nhập hay không thì vẫn phải thực hiện thủ tục khai thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn đó. Trường hợp công ty của anh (chị) thì cách tính thuế thu nhập cá nhận được tính như sau: "d) Cách tính thuế: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%"

- Đối với thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân:

Tiết a.3, điểm a, khoản 4, Điều 16, Thông tư số 156/2013/BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ, như sau:

"a.3) Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân. Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện việc khai thay hồ sơ khai thuế của cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng vốn góp (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú) hoặc cá nhân nhận chuyển nhượng vốn (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)."

Do vậy, công ty của anh(chị) ngoài việc làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thì phải có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân nhận chuyển nhượng theo mẫu 04/CNV-TNCN -Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế)

Tóm lại công ty anh (chị) khi chuyển nhượng phần vốn góp thì phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân dù việc chuyển nhượng có phát sinh thu nhập hay không.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.