-->

Chuyển đổi cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần ưu đãi hoàn lại?

Cổ phần ưu đãi biểu quyết trong bao lâu sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông? Và cổ phần ưu đãi hoàn lại có bị chuyển thành cổ phần phổ thông không?

Hỏi: Tôi là cổ đông sáng lập của một công ty cổ phần. Hiện tại tôi đang nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyếtcổ phần ưu đãi hoàn lại. Theo tôi được biết cổ phần ưu đãi biểu quyết sau một thời gian sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông. Nhưng tôi không biết là trong thời gian bao lâu? Và cổ phần ưu đãi hoàn lại của tôi có bị chuyển thành cổ phần phổ thông không? Đề nghị luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề này? (Nguyễn Đình Phước - Đà Nẵng)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Phương - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về các loại cổ phần như sau:

“3. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông
……
6. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”.

Như vậy, cổ phần ưu đãi biểu quyết của anh sau 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông. Còn về cổ phần ưu đãi hoàn lại theo quy định như trên sẽ chỉ chuyển thành cổ phần phổ thông khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nếu không có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì cổ phần ưu đãi hoàn lại của anh sẽ không bị chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.


Khuyến nghị:

1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.

2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.