-->

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất có được không?

Theo chính sách đồn điền đổi thửa đất ruộng của gia đình nhà tôi đã được gom lại thành một mảnh. Tôi muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi từ trồng lúa sang chăn nuôi kết hợp.

Hỏi: Theo chính sách đồn điền đổi thửa đất ruộng của gia đình nhà tôi đã được gom lại thành một mảnh. Tôi muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi từ trồng lúa sang chăn nuôi kết hợp.Khi tôi làm đơn xin chuyển đổi thì cán bộ địa chính cho biết là khu vực ruộng của nhà tôi đã nằm trong quy hoạch của khu đô thị Nam Cường và không cho chuyển đổi yêu cầu giữ nguyên hiện trạng nhằm mục đích giảm đền bù sau này. Nhưng gia đình tôi chưa nhận được thông báo nào liên quan đến đất nằm trong quy hoạch mà cũng chưa có thỏa thuận nào giữa công ty Nam Cường với gia đình tôi. Vậy tôi xin hỏi đất nhà tôi đang quyền sử dụng tại sao lại phải chờ dự án của một công ty tư nhân? Cán bộ của xã trả lời gia đình tôi như vậy là dựa trên luật nào? (Trần Tiến - Hải Dương).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm thực hiện theo quy định tại Điểm a Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP. Cụ thể là: Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại: Không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa; phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã.

Đối với việc chuyển đổi từ trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa, ngoài các quy định tại Điểm a Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa cần phải đảm bảo diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản không được vượt quá 20%, không được tập trung tại một khu vực trên toàn diện tích chuyển đổi, độ sâu không được vượt quá 150 cm và chiều rộng không được vượt quá 200 cm, toàn bộ phần đất đào phải được đắp lên bờ ruộng bao quanh, để khi cần có thể lấy lấp lại cải tạo thành đất trồng lúa.

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng lúa hợp pháp (người sử dụng đất) gửi trực tiếp hoặc gián tiếp Đơn đăng kýchuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (Đơn đăng kýchuyển đổi) cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý đất trồng lúa.

Việc tiếp nhận Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thực hiện như sau: Khi nhận được Đơn đăng ký chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện đúng và phù hợp theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của xã. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Đơn đăng ký chuyển đổi hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã ghi “Đồng ý cho đăng ký chuyển đổi”, đóng dấu vào Đơn đăng ký gửi lại người sử dụng đất, vào sổ theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa; trường hợp không đồng ý cho đăng ký chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do.

Luật Đất đai 2013 tại Điều 49 đã có những quy định cụ thể về vấn đề này như sau:

"Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định pháp luật, trong đó có quyền chuyển đổi cơ cấu cây trồngkhi đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch vẫn được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Trường hợp diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ các nội dung đó. Nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất sẽ không bị hạn chế về quyền sử dụng đất trong đó có quyền tách thửa".

Như vậy, trong trường hợp này, thửa đất thuộc quyền sử dụng của anh chị mặc dù đã nằm trong quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, chưa có Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất nên căn cứ những quy định pháp luật chúng tôi đã viện dẫn ở trên, anh chị vẫn có quyền thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong đó có quyền được chuyển đổi cơ cấu cây trồngkhi đáp ứng đủ các điều kiện pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.