Chuyển công tác, nâng lương như thế nào?

Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

Hỏi: Em là giáo viên (ngạch 15.113) công tác trong trường công (trường đại học) đóng bảo hiểm xã hội liên tục 04 năm. Ngày 01/01/2013 em được nâng lương lên bậc 2 (2,67). Đến ngày 17/08/2015 em nghỉ việc ở trường cũ (sau khi trúng tuyển viên chức của sở giáo dục), chuyển sang công tác tại trường THPT đúng ngạch giảng dạy (15.113). Luật sư cho em hỏi: Ngoài việc được miễn tập sự, và đến ngày 01/01/2016 em có được nâng lương lên bậc 3 hay không? Hay phải thực hiện lại bậc 2. Em đọc trong Thông tư 15/2012, khoản 3 điều 10: "thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của người đã làm công việc chuyên môn phù hợp tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp". (Trịnh Thị Hiền - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, căn cứ vào Thông tư số: 79/2005/TT-BNV, ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp nhà nước có quy định như sau: “Mục II – nguyên tắc xếp lương, khoản 3 điểm c có quy định: c) Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch. Trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch. Trường hợp luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ đến làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng (kể cả chế độ nâng bậc lương và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức, viên chức đó). Trường hợp chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ”.

Vậy, khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch. Nếu như chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ (bạn cần lưu ý rằng, khi bạn công tác ở trường cũ có phải là viên chức không. Bởi quy định này chỉ áp dụng cho viên chức khi chuyển công tác.

Thứ hai, tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức có quy định về trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự như sau: “Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp”.

Theo quy định này, nếu như lúc bạn đang công tác ở trường cũ giảng dạy đúng chuyên môn, sau khi chuyển trường mới cũng giảng dạy đúng chuyên môn như vậy thì thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc của công việc đã làm ở trường cũ sẽ được tính vào thời gian xét nâng lương cho nơi công tác mới khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.