Chủ thể yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khấp tạm thời, luật quy định thế nào?

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được Tòa án đơn phương áp dụng chỉ khi có yêu cầu của chủ thể quyền.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được Tòa án đơn phương áp dụng khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có đúng không? ( Hồng Trang - Hà Nội )

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Điều 206 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời như sau:
“1.Khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các trường hợp đang có nguy cơ xảy ra thiệt hại không thể khắc phục được cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ bị tẩu tán hoặc bị tiêu hủy nếu không được bảo vệ kịp thời.
2.Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi nghe ý kiến của bên bị áp dụng biện pháp đó” (khoản 1,2 Điểu 206 )
Như vậy theo quy định của pháp luật nêu trên các biện pháp khẩn cấp tạm thời được Tòa án đơn phương áp dụng chỉ khi có yêu cầu của chủ thể quyền.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm