-->

Chia công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chia công ty TNHH hai thành viên trở lên.

1. Thành phần hồ sơ:

  • Quyết định và Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chia công ty chia công ty
  • Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKDN của công ty bị chia
  • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH có hai thành viên trở lên
  • Dự thảo Điều lệ công ty
  • Danh sách thành viên sáng lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân; Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân;
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
  • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

2. Trình tự thủ thục:

Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ theo qui định tại bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư.

Bước 2: Bộ phận thường trực tiếp nhận hồ sơ nếu đầy đủ theo qui định và trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, bộ phận tiếp nhận thông báo nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Doanh nghiệp có thể nhận Thông báo thu hồi xoá tên doanh nghiệp trực tiếp tại bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư hoặc đăng ký và trả phí để nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHHEverestđể yêu cầu cung cấp dịch vụ:

1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218

4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].