Chi nhánh có đủ tư cách tham gia đấu thầu?

Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp...

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, chi nhánh hoạt động dưới sự ủy quyền của doanh nghiệp, được ghi rõ trong giấy phép kinh doanh có đủ tư cách hợp lệ khi tham gia đấu thầu? (Đặng Nhật Trường - Nam Định)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đặng Đình Đức - Tổ tư vấn pháp luật thương mại của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Khoản 35 Điều 4 Luật Đấu Thầu số 43/2013/QH11 thì “Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh”.

Đồng thời, tại khoản 1, mục 2 Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu: “Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp; b) Hạch toán tài chính độc lập; c) Không đang trong quá trình giải thể: Không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này; e) Không trong thời gian bị cấm tham dự thầu”.

Khái niệm hạch toán tài chính độc lập được quy định tại điểm b, khoản 1, điều 11 của Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản Lý Thuế số 78/2006/QH11: “b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc”. Xét dưới khía cạnh pháp lý chung thì khái niệm hạch toán độc lập nằm trong khái niệm pháp nhân theo điều 84, luật dân sự năm 2005, một tổ chức khi được coi là có tư cách pháp nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 1. Được thành lập hợp pháp; 2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; 3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; 4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập là điều kiện tiên quyết để tham dự thầu. Theo thông tin mà bạn cung cấp thì chi nhánh tự chịu trách nhiệm về tài chính, kê khai thuế độc lập, có con dấu, hóa đơn tài chính riêng biệt và được sự ủy quyền trực tiếp của doanh nghiệp để tham gia gói thầu như vậy chi nhánh của doanh nghiệp được xem đáp ứng đủ quy định của hồ sơ thầu về hạch toán độc lập.

Như vậy, chi nhánh công ty đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật để có thể tham gia đấu thầu.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thương mại mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.