-->

Chế độ phụ cấp độc hại đối với văn thư, lưu trữ

Luật sư tư vấn phụ cấp...

Hỏi:Em làm công tác văn thư lưu trữ tại UBND xã của 1 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 07/2011 đến nay công việc giao nhận công văn đến, đi lưu trữ công tác tham mưu lãnh đạo mà từ tháng 7/2011 đến giờ em không nhận được phụ cấp độc hại. hỏi trong trường hợp này ngoài mức lương tối thiểu em còn được hưởng gì không? Em làm việc 8 giờ/ngày. (Thu Liễu - Hà Nam)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo công văn số 2939/BNV-TL quy định về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với can bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ, Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc các cơ quan nhà nước và các đơn vị nhà nước. Đối với trường hợp của bạn thì bạn được hưởng phụ cấp độc hại theo mức 2, hệ số 0,2 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức viên chức trực tiếp làm các công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ.

Tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo thông tư này thì bạn được hưởng mức phụ cấp độc hại là 58.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, bạn có nói nơi bạn công tác là một huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, theo thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ Nội Vụ - Bộ lao động thương binh và xã hội – bộ tài chính và ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Thì bạn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp khu vực, mức phụ cấp khu vực tùy thuộc vào huyện miền núi nơi bạn công tác, vì bạn không nói rõ bạn công tác ở huyện nào nên chúng tôi chưa thể đưa ra mức phụ cấp khu vực cho bạn. Bạn có thể xem thêm phụ lục của thông tư liên tịch này để xem huyện của bạn được hưởng phụ cấp mức nào. Có 7 mức phụ cấp khu vực theo luật định: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung. Công thức tính sẽ là

Mức tiền phụ cấp khu vực = hệ số phụ cấp khu vực x mức lương tối thiểu chung

Như vậy, ngoài mức lương tối thiểu bạn được hưởng bạn còn được hưởng thêm phụ cấp khu vực và phụ cấp độc hại. ( Công việc của bạn làm là được hưởng phụ cấp độc hại, và phụ cấp khu vực mà từ 07/2011 đến nay mà bạn chưa nhận được các khoản phụ cấp nói trên thì đương nhiên bạn được truy thu các khoản phụ cấp mà bạn đáng lẽ được hưởng).

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.