-->

Căn cứ tính tiền sử dụng đất và khiếu nại "tiền sử dụng đất"

Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai...


Căn cứ tính tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sau khi nộp hồ sơ đầy đủ hợp lệ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp Quận/huyện, sau khi xem sét hồ sơ sẽ chuyển sang Chi cục thuế Quận/ huyện để tính tiền sử dụng đất và yêu cầu người sử dụng đất cần thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Một số trường hợp, người sử dụng đất nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất với số tiền “khủng” khiến chủ sử dụng đất có nhiều “băn khoăn, e ngại” đối với số tiền phải nộp để được nhận sổ đỏ. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật đất đai năm 2013 pháp luật người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Trước khi thực hiện khiếu nại tiền sử dụng đất, chủ sử dụng đất cần chú ý đến căn cứ tính tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật gồm (1)diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất, (2)mục đích sử dụng đất, (3)giá đất tính thu tiền sử dụng đất. Ngoài ra nguồn gốc thời điểm sử dụng đất và vị trí của thửa đất cũng là một trong các yếu tố quan trọng khi xem xét đối chiếu tính tiền sử dụng đất.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện khiếu nại “tiền sử dụng đất”.

Khi thực hiện khiếu nại, chủ sử dụng đất cần chú ý đến một sô vấn đề như thời hiệu khiếu nại, viết đơn khiếu nại sao cho đúng quy định pháp luật, cơ quan gửi đơn và giải quyết khiếu nại, thời gian thụ lý và giải quyết khiếu nại.

Đối với việc viết đơn khiếu nại, người khiếu nại phải chuẩn bị đơn khiếu nại theo đúng mẫu quy định của pháp luật, mẫu đơn này thường kèm theo quyết định do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành quy định về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, viết đơn khiếu nại sao cho đúng quy định của pháp luật là rất quan trong bởi đây là bước đầu tiên để được thu lý giải quyết khiếu nại liên quan đến tiền sử dụng đất. Nếu người khiếu nại chuẩn bị mẫu đơn không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước ra thông báo không thụ lý đơn khiếu nại và hướng dẫn người khiếu nại viết lại đơn sao cho đúng quy định pháp luật.

Theo quy định tại Điều 17 Luật khiếu nại năm 2011 quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại “Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp”. Vì vậy khi thực hiện khiếu nại “tiền sử dụng đất chủ sử dụng đất cần gửi đơn khiếu nại đến chi cục thuế nơi có bất động sản cần xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại là 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Trịnh Thị Khánh Ly - Phòng tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật TNHH Everest.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.