-->

Cán bộ, công chức, viên chức không được thành lập, quản lý công ty

Người lao động làm việc trong các đơn vị nhà nước thì vẫn có thể thành lập hoặc tham gia quản lý doanh nghiệp.

Hỏi: Tôi đang làm việc tại cơ quan nhà nước. Hiện nay, tôi muốn thành lập công ty riêng. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có thể thành lập công ty hay đại diện theo pháp luật của công ty hay không?(Nụ Trần - Hải Phòng)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để anh tham khảo, như sau:

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.19. Người thành lập doanh nghiệp là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp” (khoản 18, khoản 19 Điều 4)

Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: "Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức” (điểm b khoản 2 Điều 18)

Luật viên chức năm 2010:“Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác” (khoản 3 Điều 14).

Anh (chị) không nói rõ mình là là cán bộ, công chức, viên chức, hay là người lao động làm việc trong cơ quan Nhà nước. Nếu anh (chị) là người lao động làm việc trong các đơn vị nhà nước thì vẫn có thể thành lập hoặc tham gia quản lý doanh nghiệp. Nếu anh (chị) là viên chức, thì có thể góp vốn, nhưng không thể tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.Nhưng nếu anh (chị) là cán bộ, công chức, anh (chị) không được quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.