-->

Cách tính lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm?

Tiền lương làm thêm giờ của người lao động hưởng lương theo sản phẩm sẽ được tính theo đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường nhân với số sản phẩm làm thêm giờ và hệ số nhân tương ứng với khung thời gian làm thêm giờ.

Hỏi: Tôi đang được công ty trả lương theo số lượng sản phẩm làm ra, nhưng thời gian tới sẽ làm thêm ngoài giờ để hoàn thành lô hàng sắp tới. Đề nghị Luật sư tư vấn, khi tôi làm thêm giờ thì tiền lương làm thêm sẽ tính như thế nào? (Văn Phong - Quảng Nam).
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động và thương binh xã hội ngày 23 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động về tiền lương làm thêm giờ như sau:

"2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận và được tính như sau:
Tiền lương làm thêm giờ= Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm
Trong đó:
a) Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;
b) Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;
c) Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương."

Như vậy,tiền lương làm thêm giờ trong trường hợp anh hưởng lương theo sản phẩm sẽ được tính theo đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường nhân (x) với số sản phẩm làm thêm giờ và hệ số nhân (x) tương ứng với khung thời gian làm thêm giờ (khi làm thêm vào ngày thường mức ít nhất là 150% đơn giá tiền lương sản phẩm, 200% khi làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, 300% khi làm việc vào ngày nghỉ lễ).

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn phápluật lao độngmà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.