Cách đồi chế độ thai sản khi doanh nghiệp đóng cửa do kinh doanh thua lỗ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chế độ của người lao động; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Hỏi: Hiện nay em đang nuôi con nhỏ 04 tháng tuổi. Em làm việc tại nhà máy M được 03 năm, đóng tiền bảo hiểm đầy đủ, nhưng đến khi em nghỉ sinh được 01 tháng thì công ty tuyên bố làm ăn thua lỗ và đóng cửa. Khi em hỏi tiền thai sản công ty nói sẽ bắn tiền khi công ty bảo hiểm trả. Nhưng đến nay đã hơn 04 tháng rồi chưa được tiền. Không những vậy sổ bảo hiểm của công nhân họ cũng chưa trả vì nợ tiền bảo hiểm. Vậy phải làm gì để em lấy được tiền thai sản? (Đỗ Thị Luyên - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện được hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: b) Lao động nữ sinh con; 2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi".

Như vậy, nếu trong vòng 12 tháng trước khi sinh, bạn đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên thì bạn sẽ thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm theo chế độ thai sản, việc này không phụ thuộc vào việc bạn đã nghỉ việc hay vẫn còn làm việc ở công ty.

Về việc nhà máy của bạn đóng cửa, Điều 47 Luật Lao động 2012 quy định: "2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. 4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thỉ tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán".

Nếu công ty đã nhận được tiền chi trả chế độ thai sản từ cơ quan bảo hiểm xã hội thì dù công ty bạn có ngừng hoạt động hay chị có viết đơn xin thôi việc thì công ty vẫn phải có trách nhiệm thanh toán tiền bảo hiểm xã hội cho bạn khi còn thiếu. Trường hợp công ty không thanh toán cho bạn thì bạn có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở.

Việc bạn chưa được nhận sổ và tiền bảo hiểm do công ty vẫn còn nợ tiền bảo hiểm thì các chế độ hưởng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ vẫn được xác nhận nhưng chưa được thanh toán. Khi nào công ty bạn thanh toán nợ bảo hiểm xã hội thì bên bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán chế độ hưởng thai sản cho bạn.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.