-->

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của pháp luật?

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005.

Hỏi: Gia đình tôi có gần 1mẫu ruộng nằm dưới chân đồi Công viên nghĩa trang an lạc . Trận mưa lớn vừa qua đã cuốn trôi đất đá của bãi thải Công viên nghĩa trang an lạc lấp toàn bộ khu ruộng và không thể cải tạo được nữa. Tôi nên làm đơn gì để yêu cầu phía Công viên nghĩa trang an lạc bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi?(Đỗ Vũ Hà - Hà Nội).
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Vương Tùng Anh - Tổ tư vấn pháp luật hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:


Theo quy định tại điều 604 Bộ luật dân sự 2005 về căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại:

“Điều 604.Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó”.


Trong trường hợp này lỗi được xác định là lỗi vô ý của Công viên nghĩa trang an lạc. Vì vậy, Ban quản lý Công viên có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho gia đình bạn trong trường hợp này.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại là toàn bộ và kịp thời theo quy định tại điều 605 Bộ luật dân sự 2005:

“Điều 605.Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường”.


Vì vậy:

- Trong trường hợp này, gia đình bạn và Ban quản lý Công viên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường.

- Nếu không thể thỏa thuận được gia đình bạn có thể khởi kiện tại Tòa án về trách nhiệm bồi thường dân sự. Khi đó bạn cần có:Đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại;Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của gia đình bạn;Hoặc giấy tờ giao đất của UBND.


Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.