Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất ở Lạng Sơn

Luật sư tư vấn về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại Lạng Sơn.

Khách hàng Nguyễn Khải (Lạng Sơn) đề nghị luật sư tư vấn về các quyền lợi của người bị Nhà nước thu hồi đất.

Gia đình tôi có 1000m2 đất bị thu hồi làm dự án đường. Đất này có nguồn gốc là do ông cha để lại. Tôi thấy xã thông báo, gia đình tôi được thuộc diện được bồi thường về đất. Tuy nhiên, chúng tôi băn khoăn, tỷ lệ mất đất của gia đình tôi vượt quá 70%. Xét về nhân khẩu, bố tôi là nghỉ chế độ bệnh binh từ năm 1981, mẹ tôi là lao động tự do, tôi là lao động hợp đồng, em trai tôi là cán bộ công chức, em út tôi là học sinh. Nhờ luật sư giải đáp, gia đình tôi có được hưởng khoản hỗ trợ khác tại Điều 16 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn không?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 16 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP như sau:

"1- Hỗ trợ khác để tái định cư, ổn định đời sống và sản xuất: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và sống bằng nguồn thu nhập chủ yếu từ đất nông nghiệp bị thu hồi từ 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trở lên (bao gồm: đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản), thì ngoài việc được bồi thường, hỗ trợ về đất còn được hỗ trợ một khoản tiền bằng 50% giá đất ở liền kề theo Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định; trường hợp khu vực thu hồi đất không có đất ở thì xác định giá của thửa đất ở gần nhất để tính hỗ trợ. Diện tích đất được hỗ trợ tối đa không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

2. Người bị thu hồi đất ở mà không còn chỗ ở khác thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà ở. Cụ thể như sau: (i) Nhà tạm, nhà khác: 2.400.000 đồng; (ii) Nhà loại 3: 3.200.000 đồng; (iii) Nhà loại 2: 4.000.000 đồng; (iv) Nhà loại 1: 4.800.000 đồng. Mức hỗ trợ tiền thuê nhà theo loại nhà thực tế bị thiệt hại; trường hợp hộ gia đình có nhiều loại nhà khác nhau bị thiệt hại thì được xác định theo mức hỗ trợ cao nhất.

3. Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Khoản 1, 2 Điều 16 Quy định này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường"
.

Trong thư, anh chưa nêu rõ về loại đất, nên chúng tôi chia trường hợp như sau:

Trường hợp thứ nhất: nếu là đất nông nghiệp, thì theo quy định trên hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và sống bằng nguồn thu nhập chủ yếu từ đất nông nghiệp bị thu hồi từ 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trở lên sẽ được hỗ trợ theo quy định đó. Theo như thông tin bạn cung cấp thì tỷ lệ mất đất của gia đình bạn vượt quá 70% nên bạn thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định trên.

Trường hợp thứ hai: nếu là đất ở, theo quy định trên thì người bị thu hồi đất ở mà không còn chỗ ở khác thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà ở. Vì anh (chị) cũng chưa biết chính xác diện tích sẽ bị thu hồi là bao nhiêu, nên chúng tôi cũng không thể khẳng định được là
anh (chị) có được hỗ trợ theo quy đinh trên không, nếu diện tích bị thu hồi quá lớn phần còn lại không đủ để ở và anh (chị) cũng không còn chỗ nào khác để ở thì anh (chị) sẽ được hỗ trợ theo quy định trên.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected], [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.