-->

Ai có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty?

Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hay không? Ai có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc? (Bích Ngọc - Hà Nội)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 2 Điều 56 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Hội đồng thành viên như sau:

“Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty” (điểm đ).

Điều 57 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên như sau:

“Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty” (khoản 1).

“Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên” (khoản 2 điểm đ)

Như vậy, pháp luật doanh nghiệp quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc công ty. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. Sau khi Hội đồng thành viên có biên bản họp về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, bổ nhiệm Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ thay mặt cho Hội đồng thành viên ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.