-->

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài. để quý vị tham khảo.

Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ.

Quyền xác định, xác định lại dân tộc là một trong những quyền nhân thân cơ bản của mỗi cá nhân.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc để quý vị tham khảo.

Việc đăng ký khai sinh được thực hiện khi đứa trẻ được sinh ra theo quy định của pháp luật.