Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Điều 35 Nghị định 44/2014 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13quy định về tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con. để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại Việt Nam.

Guyền sử dụng đất của anh (chị) có trước khi kết hôn và nếu sau khi kết hôn anh (chị) cũng không thỏa thuận để nhập khối tài sản này vào tài sản chung của vợ và chồng, thì quyền sử dụng đất đối với mảnh đất trên vẫn được xác định là tài sản riêng của anh (chị).

Theo quy định của Điều 20 Luật cư trú năm 2006, người được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu nếu thuộc trường hợp: “Vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ, con về ở với cha mẹ, cha mẹ về ở với con".

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài để quý vị tham khảo.