Việc một công ty làm về lĩnh vực xuất khẩu lao động hợp tác kinh doanh với một công ty cho thuê cơ sở đào tạo tiếng không được coi là hành vi trốn thuế.

Hình phạt của tội trốn thuế được quy định tại điều 161 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung: phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền trốn thuế.

Điều 161, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về tội trốn thuế.

Người nào trốn thuế với số tiền từ năm mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.