Điều 133 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 về Tội cướp tài sản.

Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

"Tiền án" và "tiền sự" là thuật ngữ Hán - Việt. "Tiền" nghĩa là cái có trước, đã có; "án" được hiểu là bản án. "Tiền án" là bản án đã có trước của Tòa án. Tương tự, "sự" trong "tiền sự" nhằm chỉ sự kiện pháp lý, ở đây là hậu quả pháp lý hành chính.

Tiền án là gì? Tiền sự là gì? Án tích là gì? Người đã từng có tiền án, tiền sự có thể được xóa tiền án, tiền sự khi chấp hành xong hình phạt hay không?

Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”.