Tài sản vợ hoặc chồng được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của vợ hoặc chồng...