Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

Nếu muốn quay lại với người chồng trước thì cần làm thủ tục ly hôn với người chồng sau, sau đó thực hiện đăng ký kết hôn với chồng trước theo quy định của pháp luật.

Quan hệ vợ chồng được xác lập trước 03/01/1987 thì được khuyến khích kết hôn, thời điểm này pháp luật công nhận là quan hệ vợ chồng. Có yêu cầu ly hôn thì được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000...

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Luật sư tư vấn về việc đăng ký kết hôn...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký kết hôn đối với các trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp quan hệ vợ chồng được pháp luật thừa nhận.