-->

Người yêu cầu công chứng không biết chữ tức không đọc được, ký được thì việc công chứng phải có người làm chứng.

Người yêu cũ đăng ảnh nóng trên mạng xã hội có phạm luật không (có vi phạm pháp luật không)?

Cấm kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ...

Người yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về thông tin mình cung cấp , và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi gây ra cho các tổ chức cá nhân.

Xác định cha, mẹ. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp mẹ mình và mẹ người yêu cùng một họ có thể kết hôn hay không.