-->

Việc ly hôn đơn phương sẽ được giải quyết theo thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004, thời gian từ 04-06 tháng.

Khi tiến hành thủ tục ly hôn tại Tòa án người yêu cầu ly hôn đơn phương sẽ phải nộp những khoản chi phí sau: Án phí dân sự sơ thẩm là 200.000 đồng (nếu không tranh chấp về tài sản).

Bạn cần phải có căn cứ về việc chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Tòa án mới giải quyết cho bạn.

Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn

Vợ, chồng hoặc cả hai người có thể ly hôn bằng cách yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Ly hôn theo yêu cầu của một bên 1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ,...

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của...

Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Vợ có thể ly hôn khi chồng bỏ nhà đi và không quan tâm tới gia đình.

Luật sư tư vấn đơn phương ly hôn...

Ly hôn theo yêu cầu của một bên 1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ,...

Về vấn đề ly hôn, thủ tục và cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục ly hôn được pháp luật quy định.

Như vây, mặc dù đang mang thai 27 tuần, bạn vẫn có quyền đơn phương gửi đơn yêu cầu xin ly hôn tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi chồng bạn đang cư trú

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn đơn phương mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng.

Trường hợp bạn đơn phương ly hôn thì sẽ nộp đơn lên Tòa án nhân dân cấp huyện nơi chồng bạn đang cư trú.

Thuận tình ly hôn Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng...

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý...

Công ty Luật TNHH Everest giải đáp thắc mắc về ly hôn đơn phương...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ly hôn vì chồng đánh đập...