-->

Pháp luật chỉ cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. Từ đời thứ tư trở đi, nếu đồng thời không thuộc các trường hợp cấm kết hôn và thỏa mãn điều kiện kết hôn thì có thể kết hôn với nhau.

Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, làng, bản, buôn, sóc, cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp...

Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về điều kiện kết hôn giữa những người có quan hệ họ hàng.

Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.