Toà án quyết định việc xoá án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật hình sự, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án.

Bạn bị kết án về tội cố ý gây thương tích (Điều 104 thuộc Chương XII BLHS) với mức án là 5 năm 6 tháng.