Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ly hôn vì chồng đánh đập...

Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn quyền trực tiếp nuôi con khi ly hôn.