-->

Án treo và cải tạo không giam giữ đều không cách ly người bị kết án khỏi xã hội và giao cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

Tha trái pháp luật người đang bị giam giữ (bị coi là phạm tội) là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền tha trái pháp luật người đang bị giam giữ.

Trường hợp tài sản trong thời gian tạm giam giữ bị hư hỏng, người có tang vật, phương tiện bị tạm giam giữ có quyền yêu cầu cán bộ quản lý lập biên bản và đòi bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới.