-->

Trường hợp bị mất chứng minh thư có thể xuất trình bản sao có chứng thực một trong số các giấy tờ sau: hộ chiếu, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, bằng lái xe, giấy xác nhận nhân thân.

Chứng minh thư nhân dân của công minh không phải là tài sản, bởi vậy không được dùng để cầm cố đảm bảo cho khoản vay.

nếu công dân làm mất chứng minh nhân dân 9 số thì phải làm thủ tục để cấp thẻ căn cước công dân và số thẻ là 12 số, do đó số mới sẽ không trùng khớp với số chứng minh nhân dân 9 số.

Đối tượng đăng ký thuế: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Pháp luật nghiêm cấm người sử dụng lao động giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi: khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp chứng minh nhân dân

Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này.

Luật sư tư vấn mã số thuế...

Phần thông tin họ tên của đối tượng được cấp CMND là “họ tên khai sinh” vì vậy việc công chứng viên không đồng ý công chứng và đề nghị đổi CMND là có cơ sở.

Trường hợp, người được hưởng thừa kế theo di chúc, việc làm chứng minh nhân dân bị sai tên không ảnh hưởng gì đến quyền thừa kế của họ.

Luật sư tư vấn mã số thuế...

Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội...