-->

Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Luật sư tư vấn về việc đòi nợ có phạm tội cưỡng đoạt tài sản...

Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm

Cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Luật sư tư vấn về phạm tội cưỡng đoạt tài sản...

Cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong trường hợp của em bạn,căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, với hành vi của em bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo Khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự