-->

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp cho quý khách hàng Thủ tục cho đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến cụ thể như sau:

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everrest giới thiệu thủ tục đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến để quý vị tham khảo.