Mẫu đơn bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông được trình bày theo mẫu giống với mẫu đơn bồi thường thiệt hại nói chung.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Mẫu số 07-DS Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản năm 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Báo Pháp luật Việt Nam điện tử ngày 23.06.2014 đăng bài viết: "Nên bỏ quy định người được thi hành án phải có đơn yêu cầu?", của tác giả Hà Thu, có nội dung cơ bản:

Những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là: Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần; người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở...

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án nhân dân. Trường hợp người nộp đơn quy định tại khoản 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật này không phải nộp lệ phí phá sản.

Luật sư tư vấn thủ tục, trình tự và một số điểm cần lưu ý khi bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thi hành án theo đơn yêu cầu để quý vị tham khảo.

Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự: Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ,...

Luật sư tư vấn rút đơn yêu cầu thi hành án...