Vì sao Báo Công Luận có thể biến 'con thỏ' thành 'con khủng long'

Công ty Luật TNHH Everest tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, trong vụ việc: Báo điện tử Công luận, một số trang thông tin điện tử và mạng xã hội đăng tải các bài viết về không chính xác hoạt động tuyển sinh và đào tạo của Trường.

Trong tháng 06/2019, Báo điện tử Công luận (https://congluan.vn), đã đăng tải liên tiếp một số bài viết về hoạt động tuyển sinh và đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội (sau đây gọi là Trường). Bài viết hành văn kiểu suy diễn, nhiều thông tin không xác thực. Các bài viết này sau đó được một số Trang thông tin điện tử, Mạng xã hội đăng tải lại. Thế là từ vụ việc 'nhỏ' như 'con thỏ' sau đó đã bị thổi 'lớn' thành 'con khủng long'.

Tác giả của các bài viết trên Báo điện tử Công luận còn đặt ra những câu hỏi rất 'nguy hiểm', gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng không tốt tới hoạt động của Trường:

[?] Tuyển sinh và đào tạo tại 05 địa điểm, do không được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp là tuyến sinh và đào tạo “chui” (?);

[?] Có hay không các cơ quan chức năng liên quan “chống lưng” cho sai phạm tồn tại trong thời gian dài.

[?] Việc bị ngừng tuyển sinh vì sai phạm thì những người theo học có được học tiếp, và bằng học xong có giá trị hay không.

Cơ sở của 'Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I' bị 'nhầm' thành của 'Trường Cao đẳng Dược Hà Nội'
Cơ sở của 'Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I' bị 'nhầm' thành của 'Trường Cao đẳng Dược Hà Nội'

Trước khi phân tích tiếp: vì sao những thông tin không xác thực, không chính xác theo lối suy diễn của tác giả các bài viết của Báo điện tử Công luận có thể làm cho bạn đọc và sinh viên bị hoang mang, như lạc vào “ma trận”; Còn đối với Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, những thiệt hại mà Trường phải gánh chịu từ những thông tin sai lệch này sẽ rất không nhỏ - đặc biệt trong thời điểm “mùa tuyển sinh” năm học 2019, chúng tôi phân tích sơ lược về “tinh thần lập pháp” trong Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014:

Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 đã đổi mới rất nhiều nội dung quan trọng.

So với những quy định trước đây của Luật Giáo dục năm 2005, Luật Dạy nghề năm 2006, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 có nhiều điểm mới, rất quan trọng, đã và đang hỗ trợ rất tích cực cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp của cáctrung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng. Một số điểm mới cụ thể có liên quan tới vụ việc 'truyền thông bẩn' này:

- Đổi mới tuyển sinh: Trước đây cơ sở dạy nghề chỉ được tuyển sinh theo quy mô của từng nghề đào tạo ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (do cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp), không được tuyển vượt. Thậm chí, nếu tuyển vượt 01 (một) chỉ tiêu trình độ cao đẳng nghề thì bị xử lý vi phạm hành chính. Nhưng theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quyền tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở điều kiện về số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo; được tuyển sinh nhiều lần trong năm; được tổ chức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển, thi tuyển.

- Đổi mới tổ chức quản lý, đào tạo: Trước đây, tổ chức đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp chỉ có phương thức đào tạo theo niên chế, nhưng Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 quy định rõ: trong tổ chức quản lý đào tạo có thêm 02 (hai) phương thức đào tạo mới: Đào tạo theo tích lũy mô-đun và đào tạo theo tích lũy tín chỉ. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quyền lựa chọn phương thức đào tạo theo điều kiện của từng cơ sở. Theo phương thức đào tạo này, hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ là hệ thống mở, linh hoạt, đảm bảo liên thông thuận lợi giữa các cấp trình độ đào tạo trong cùng nghề hoặc với các nghề khác hoặc liên thông lên trình độ cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Đổi mới chương trình đào tạo: Trước đây theo quy định của Luật Dạy nghề năm 2006, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành chương trình khung đối với từng nghề đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng. Trên cơ sở chương trình khung, các cơ sở dạy nghề ban hành chương trình dạy nghề chi tiết. Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nhà nước không ban hành chương trình khung mà giao cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chủ xây dựng chương trình đào tạo.

- Đổi mới kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp: Trước đây, người học sau quá trình học tập phải thi tốt nghiệp, nếu đạt mới được xem xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp. Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 quy định đối với chương trình đào tạo theo tích lũy mô-đun, tín chỉ nếu người học tích lũy đủ môn-đun, tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo thì được xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, không phải thi tốt nghiệp cuối khóa.

- Đổi mới chính sách gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp: Doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp với vai trò là chủ thể có quyền và trách nhiệm như nhau trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Toàn bộ chi phí cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trừ để tính thu nhập chịu thuế.

Ngoài những nội dung nêu trên, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 đã quy định về nhiều nội dung quan trọng khác như: đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp; đổi mới tên gọi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới chính sách với người học; đổi mới chính sách với nhà giáo; đổi mới, nâng cao tính tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; đổi mới mục tiêu; đổi mới kiểm định chất lượng đào tạo nghề nghiệp; chính sách xã hội hóa…

Theo đúng tinh thần lập pháp (nêu trên) của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 thì: một số hiện tượng (không phải bản chất): các Trường (nếu có) sai sót trong quảng cáo, tư vấn tuyển sinh, thậm chí tổ chức đào tạo ngoài địa chỉ được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (lưu ý: 'Giấy chứng nhận' không phải 'Giấy phép'), chỉ là sai sót không nghiêm trọng. Dùng thuật ngữ 'tuyển sinh chui', 'đào tạo chui' là đẩy vấn đề lên quá tầm; những sai sót (nếu có) trong tuyển sinh, đào tạo (trong phạm vi chúng tôi nêu) không ảnh hưởng tới việc Trường cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo; bản chất sự việc không nghiêm trọng, cho nên Trường không cần phải có cơ quan nào 'chống lưng' như Báo điện tử Công luận nêu.

Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Một số khái niệm đã được tác giả của Báo điện tử Công luận làm cho 'mờ mờ, ảo ảo', gây hoang mang dư luận. Thực tế là:

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thực hiện 'tuyển sinh' và 'đào tạo' theo quy định.

- Về hoạt động tuyển sinh:

Theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, đối tượng tuyển sinh (học sinh, sinh viên) của Trường trên phạm vi toàn quốc (“tại Việt Nam”) và Trường chỉ thực hiện tuyển sinh khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Việc Trường 'tuyển sinh' (trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng) được thực hiện theo hình thức 'xét tuyển' hoặc 'thi tuyển' hoặc kết hợp giữa 'xét tuyển và thi tuyển' và được thực hiện tại Trụ sở chính của Trường (thôn Trai Túc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Ngoài ra, việc Trường (hoặc thông qua một số đối tác của Trường) triển khai các hoạt động phục vụ công tác tuyển sinh gồm hoạt động “xúc tiến thương mại”: khuyến mại, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu dịch vụ...; Hoạt động “trung gian thương mại” như đại diện, môi giới, đại lý... tại một số địa điểm ngoài trụ sở chính là hoàn toàn bình thường, không trái với quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cấp.

- Về hoạt động đào tạo:

Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục. Theo đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (không chỉ riêng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội) ngoài nhiệm vụ, quyền hạn: “Tổ chức giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình đào tạo; cấp bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp cho người học”, còn có nhiệm vụ, quyền hạn: “tổ chức cho người học học tập, thực hành và thực tập tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng với doanh nghiệp”.

Đặc biệt, đối với những ngành đào tạo có tính chất đặc thù như lĩnh vực y, dược thì yêu cầu về thực hành và thực tập rất quan trọng. Do đó, trong phạm vi chương trình đào tạo, Trường đã hợp tác với một số doanh nghiệp, tổ chức, tổ chức hoạt động “học tập, thực hành và thực tập” cho người học ngoài trụ sở chính (có ký các hợp đồng với doanh nghiệp, đơn vị), là phù hợp với quy định củaLuật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

Vậy là: với lối hành văn suy diễn, tác giả các bài viết của Báo Điện tử Công luận làm người đọc hiểu không đúng 'tinh thần lập pháp' của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 - vốn dĩ đã có rất nhiều điểm tiến bộ so với Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Dạy nghề năm 2006. Tác giảcác bài viết của Báo Điện tử Công luận cũng đã 'nhầm lẫn' giữa khái niệm 'tuyển sinh' và 'đào tạo' được quy định rất cụ thể trong Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 đã được Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thực hiện đúng, với mục đích để 'kết': Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 'tuyển sinh và đào tạo chui' [!?].


Sau bài viết của Báo Công Luận, Trường Cao đẳng Dược Hà Nội bị thiệt hại thế nào?

Không làm việc chính thức với cơ quan chức năng, không phỏng vấn những người có thẩm quyền của Trường, các bài viết của Báo điện tử Công luận còn đưa ra những thông tin không xác thực, "mờ mờ, ảo ảo", làm người đọc hoang mang, hiểu sai lệch về bản chất hoạt động tuyển sinh, đào tạo của Trường.

[1] Bài viết ngày 04/06/2019: “Trường Cao đẳng Dược Hà Nội "phớt lờ" chỉ đạo của Bộ LĐTBXH” có nội dung: “Ngày 03/05, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã ký Công văn số 689 về việc buộc Trường Cao đẳng Dược Hà Nội (Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên) dừng ngay công tác tuyển sinh và đào tạo tại 05 địa điểm. Tuy nhiên, đến nay nhiều địa điểm vẫn tiếp tục hoạt động đào tạo và tuyển sinh…”;

[2] Bài viết ngày 07/06/2019: “Ma trận” Cao đẳng Dược Hà Nội, trách nhiệm thuộc về ai?, có nội dung: “Bất chấp "lệnh cấm" của Bộ LĐTBXH buộc Trường Cao đẳng Dược Hà Nội dừng ngay công tác tuyển sinh và đào tạo tại 05 địa điểm, do không được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp trong GCN đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trường này vẫn dàn trận tuyển sinh, đào tạo…”.

[3] Bài viết ngày 13/06/2019: Số phận của những tấm bằng được đào tạo ở cơ sở "chui" sẽ như thế nào?”, có nội dung: "Nhiều bạn đọc bày tỏ lo lắng, hoang mang không biết sau khi ra trường, Bằng được cấp ở cơ sở đào tạo "chui" có hợp pháp và chất lượng đào tạo đầu ra của sinh viên có được đảm bảo...".

Các bài viết này có nhiều thông tin không được xác thực, theo lối suy diễn. Phóng viên khi tác nghiệp đã không làm việc với: Ban giám hiệu, người phát ngôn chính thức hoặc người có thẩm quyền của Trường mà chỉ trao đổi với một số cá nhân không nêu tên, không rõ danh tính, làm căn cứ “kết luận” Trường “tuyển sinh” và “đào tạo” trái pháp luật (chui). Các thông tin này sau đó được một số Trang thông tin điện tử, Mạng xã hội đăng tải lại.