Tư vấn pháp luật: Khai thuế đối với công ty phân phối gạo

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn khai thuế đối với công ty phân phối gạo.

Hỏi: Công ty A có xuất hóa đơn cho chúng tôi với giá là 10.000 đồng/kg, không có thuế suất, gạo mua 1 tấn 1 lần. Tôi muốn hỏi:1. Đối với khách lẻ vào đại lý mua với số lượng 2-10kg thì công ty chúng tôi phải xuất hóa đơn như thế nào? Khai thuế ra sao?2. Đối với doanh nghiệp khi họ mua 10kg trở lên thì công ty chúng tôi xuất hóa đơn như thế nào?3. Một vài cửa hàng buôn bán cá thể ở Các tỉnh khác muốn làm đại lý của chúng tôi (vì không thể nhập số lượng lớn như chúng tôi nên không liên hệ trực tiếp với công ty A) thì công ty tôi ký gửi hàng hóa cho họ bán thì cần những thủ tục gì? (Trần Vũ Hà - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì Công ty bạn áp dụnghình thức thuế khấu trừ,Công ty A có xuất hóa đơn cho công ty bạnvới giá là 10.000 đồng/kg,không có thuế suất. Như vậy có thể xác định rõ gạo là sản phẩm không phải chịu thuế GTGT. Đối với khách lẻ khi mua hàng từ 2kg-10kg công ty bạn sẽ thực hiện xuất hóa đơn theo quy định tại đoạn 2khoản 5 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

"Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thườngcho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này."

Như vậy, trong trường hợp này công ty bạn phải xuất hóa đơn với thuế suất 5%. Khoản 2.6 phụ lục 4 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc xuất hóa đơn của đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng như sau:

"2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:
a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.
Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.
Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.
Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho."

Việc khai thuế được thực hiện theo quy định tại điểm ckhoản 1 Điều 2Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:

“b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trị tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Thứ hai, đối với doanh nghiệp, theo đoạn 1, khoản 5 Thông tư 219 /2013/TT-BTC thì không tính thuế GTGT và không phải kê khai thuế GTGT. Cụ thể:

"Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sảnchưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xãở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ."

Như vậy, trong trường hợp này bạn không phải kê khai, tính nộp thuế đối với doanh thu khi bán gạocho các doanh nghiệp.

Thứ ba, về thủ tục thực hiện ký gửi,Hai bên cần lập hợp đồng ký gửi hàng hóa theo quy định.Trường hợp doanh nghiệp có hàng ký gửi đại lý (không phải là hàng bán thông qua đại lý), thì khi xuất hàng ký gửi đại lý, cần có chứng từ sau:

- Hợp đồng ký gửi đại lý, hoặc bản cam kết ký gửi đại lý, trong đó ghi rõ chủng loại hàng ký gửi, hàng khuyến mại đi kèm hàng ký gửi (nếu có), giá bán từng chủng loại hàng hoá ký gửi, tiền hoa hồng đại lý được hưởng khi bán được hàng (nếu có).

- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theoLệnh điều động nội bộ.

Bên ký gửi căn cứ vào Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành.

Khi bán được hàng hoá, bên nhận ký gửi thông báo bằng văn bản cho bên ký gửi, trong đó ghi rõ chủng loại, số lượng hàng đã bán; giá bán theo hợp đồng hoặc bản cam kết ký gửi đại lý, chủng loại, số lượng hàng khuyến mại kèm theo (nếu có); tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hàng. Căn cứ thông báo này, bên ký gửi lập hoá đơn GTGT cho hàng hoá thực tế tiêu thụ và hàng khuyến mại kèm theo. Hoá đơn GTGT này là cơ sở để bên ký gửi kê khai và nộp thuế GTGT.

Trường hợp hàng hoá ký gửi bị lỗi mốt, hàng bị mất giá, bên nhận ký gửi phải trả lại cho bên ký gửi, trong trường hợp bên nhận ký gửi là đối tượng không có hoá đơn, thì hai bên phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ chủng loại số lượng, giá trị hàng trả lại, lý do trả hàng. Biên bản này là cơ sở để bên ký gửi giảm trừ doanh thu. Riêng về thuế GTGT, do chưa lập hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng trả lại nên bên ký gửi không phải điều chỉnh kê khai thuế GTGT.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.