Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn của nam nữ phải được đăng ký và do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện, khi đó quan hệ hôn nhân mới được công nhận.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn nghĩa vụ trả nợ khi ly hôn.

Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn mười năm đối với động sản, ba mươi năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu...

Pháp luật về thừa kế của Việt Nam hiện nay chưa công nhận "di chúc có điều kiện", tức là nếu người lập di chúc vẫn đưa ra những điều kiện mà người hưởng di sản phải đáp ứng thì mới được hưởng phần di sản đó thì coi như phần "điều kiện" của...

Thửa đất có nhiều cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người

Tài sản riêng của bà thì bà hoàn toàn có quyền tự định đoạt, đê lại di chúc cho bạn hoặc tặng cho tài sản đó cho riêng bạn.

Thời điểm xác lập quan hệ vợ chồng khi vi phạm điều kiện về độ tuổi kết hôn, là thời điểm vợ (chồng) đã đủ tuổi kết hôn theo quy định.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký kết hôn đối với các trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp để quý vị tham khảo.

Khoản 2.5 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ đối với trường hợp đi thuê tài sản.

Trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thừa kế thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc Nhà nước.

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất...

Đặt cọc mua nhà đất là quan hệ dân sự do các bên thoả thuận, do đó đầu tiên bạn phải căn cứ vào các thoả thuận trong hợp đồng đặt cọc, nội dung thỏa thuận về các vấn đề liên quan đến việc mua thửa đất nàybao gồm diện tích, vị trí thửa đất, giá mua,thời hạn thanh toán

Xác lập hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai.

Quyền sở hữu bề mặt có thể được xác lập theo pháp luật đất đai hoặc theo pháp luật dân sự.

A hoàn toàn có quyền kiện đòi lại tài sản là Laptop tại Tòa án. A cần chuẩn bị trước các giấy tờ, tài liệu trong việc kiện đòi tài sản để thực hiện yêu cầu của mình.

Các phương thức trực tiếp xác lập quyền sỏ hữu đối với tài sản hữu hình được thừa nhận tại Điều 170 BLDS bao gồm: sáp nhập, trộn lẫn, chế biến; chiếm hữu đối với vật vô chủ, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, gia súc gia cầm bị thất lạc;...

Thời hiệu là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự, được miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc mất quyền khởi kiện vụ án dân sự, quyền yêu cầu giải quyết việc dân sự.