Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu...

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Sau khi giám định mà Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động là từ 61% trở lên thì người lao động thuộc đối tượng nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động và bác sẽ được hưởng lương hưu sau thời gian nghỉ.

Trong trường hợp người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi thì phải tuân theo đúng quy định của luật BHXH 2014 về độ tuổi và số năm đóng bảo hiểm xã hội.

Hỏi: Tôi năm nay 53 tuổi, hiện đang là viên chức hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp công lập, tôi đã đăng ký về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Đến tháng 01/09/2018 tôi vừa đủ 55 tuổi, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 33 năm 3 tháng.

Việc nghỉ hưu trước thời hạn là quyền của người lao động, tuy nhiên việc nghỉ hưu trước thời hạn kèm theo đó là chế độ hưởng lương hưu hàng tháng thì còn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong cáctrường hợp sau đây...