Thay đổi trụ sở kinh doanh, công ty phải làm thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu không sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.

Không được phép đặt trụ sở kinh doanh ở chung cư dưới mọi hình thức.

Trường hợp chuyển địa điểm doanh giữa các tỉnh: Tại nơi người nộp thuế chuyển đi, hồ sơ khai gồm: Thông báo chuyển địa điểm; Giấy chứng nhận đăng kí thuế (bản gốc).

Luật sư tư vấn về việc thay đổi đăng ký kinh doanh...