Người lao động đã làm việc đủ 12 tháng kể cả thời gian thử việc, thì đến cuối năm (theo dương lịch) sẽ được doanh nghiệp hưởng thêm 01 tháng lương (tháng lương thứ 13). Tuy nhiên, khoản tiền thưởng này có phải là bắt buộc đối với doanh nghiệp?

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2012.

Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau: Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết...

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc...

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Trường hợp người cai thầu không trả lương, trả không đủ và không đảm bảo các quyền lợi khác cho người lao động thì người chủ chính (chủ công trình) có trách nhiệm trả lương và đảm bảo các quyền lợi khác cho người lao động.

Người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn khi không được trả lương đầy đủ hoặc không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao độn

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm một số điều kiện.

Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn...

Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật Lao động;... và một số nội dung khác.

Công ty có tối đa 1 tháng kể từ ngày hợp đồng lao động của anh/chị bị chấm dứt để thanh toán toàn bộ tiền lương cho anh/chị. Trong thời gian công ty chậm trả lương, anh/chị sẽ được trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng...

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi...

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày

Chế độ trả lương gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nguồn trả lương và theo quy chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên;...

Phạt tiền người sử dụng lao động có hành vi trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.

Ngoài khoản tiền bảo hiểm xã hội chi trả lao động nữ không được nhận thêm một khoản nào khác nữa hay nói cách khác là lao động nữ không được hỗ trợ lương hàng tháng trong thời gian nghỉ thai sản.

Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ...