Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng thực hiện theo Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính

Trường hợp người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đang ốm nặng và có chứng nhận của bệnh viện thì sẽ được hoãn chấp hành quyết định.