Với hộ kinh doanh cá thể thì thuế môn bài không căn cứ vào số vốn kinh doanh ban đầu của hộ kinh doanh mà phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng của hộ cá nhân kinh doanh.

Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc

Bạn mở cửa hàng bán gạo nhỏ lẻ nên bạn thuộc trường hợp phải nộp thuế môn bài như trên là hộ sản xuất kinh doanh cá thể mà không phụ thuộc vào việc đăng ký kinh doanh

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (Môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Cửa hàng tạp hóa của chị hoạt động có giấy phép kinh doanh, nên thuế môn bài là loại thuế chị phải nộp hàng năm theo quy định của pháp luật dựa trên thu nhập hàng tháng từ hoạt động kinh doanh của chị

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm”.

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Luật sư tư vấn về Hộ gia đình không đăng kí kinh doanh có cần nộp thuế môn bài...

Thủ tục khai thuế môn bài.

Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm

Khi mã số thuế bị khóa do chậm nộp tiền thuế môn bài, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục khôi mục mã số thuế tại cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định pháp luật về thuế

Luật sư tư vấn về việc nộp thuế môn bài...

Quy định về việc nộp thuế môn bài đối với trường hợp là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể được quy định tại khoản 2 Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC...

Luật sư tư vấn về việc đóng thuế môm bài...

Luật sư tư vấn về việc nộp thuế môn bài....

Kinh doanh dịch vụ cắt tóc không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh và không thuộc diện phải nộp thuế môn bài.

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế này được thu hàng năm.

Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC-Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn

Nếu số ngày chậm nộp < 90="">. Số tiền phạt= Số tiền thuế chậm nộp x0,05% x số ngày.b. Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày: Số tiền phạt=Số tiền thuế chậm nộp x0,07% x (Tổng số ngày chậm nộp - 90)