Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng - chứng thực hợp đồng.

Nhưng giờ chủ nhà bán đất cho ngườikhácrồi đơn phương đòi chấm dứt hợp đồng thuê nhà với tôi mà không chịu bồi thường 3 tháng tiền

Bên cho thuê nhà ở có các nghĩa vụ sau đây: 1. Giao nhà cho bên thuê theo đúng hợp đồng; 2. Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;...

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư...

Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hợp đồng thuê nhà sẽ không phải công chứng, chứng thực trừ trường hợp các bên có thỏa thuận.

Vi phạm hợp đồng thuê nhà được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005

Theo quy định của pháp luật dân sự, bên cho thuê nhà ở có thể đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở trong những trường hợp như bên thuê sử dụng nhà không đúng mục đích thuê; cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng,...

Có thể chuyển sang ký hợp đồng mượn nhà với chủ nhà được và nếu thời hạn mượn là 1 năm thì phải công chứng, chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với nhà ở đô thị, Ủy ban nhân dân cấp xã đối với nhà ở nông thôn

Bạn có thể tiến hành công chứng tại bất kỳ một tổ chức hành nghề công chứng nào.

Đòi lại tiền cọc khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây: Sử dụng nhà, công trình xây dựng không đúng mục đích thuê;... và một số nội dung khác.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì bên có quyền lợi bị xâm phạm có thể khởi kiện đòi thực hiện hợp đồng.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005.

Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Hợp đồng thuê nhà có thể có điều khoản mỗi năm tăng giá 10% tùy thuộc vào thỏa thuận của mỗi bên.

Theo quy định hiện hành, hợp đồng thuê nhà không nhất thiết phải công chứng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.