Nhãn hiệu không chỉ giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ mà còn giúp quảng bá thương hiệu cho chính tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ đó.

Cá nhân hành nghề độc lập tự thực hiện tự khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà..

Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí .

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc thanh toán hợp đồng tư vấn thiết kế.

Việc đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp sẽ hạn chế khả năng các cá nhân, tổ chức sao chép hoặc dùng các bản thiết kế đó trong hoạt động thương mại nhằm thu lợi cho riêng mình mà không trả các chi phí cho tác giả tạo ra thiết kế đó.

Ngành nghề tư vấn, thiết kế, thi công cơ khí không phải ngành nghề yêu cầu vốn pháp định