Hiện nay, do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp nhưng không biết bắt đầu từ đâu làm thế nào để thực hiện thủ tục nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất. Để được tư vấn quý khách vui lòng gọi tới tổng đài 19006198.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục giải thể công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định giải thể công ty. Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục, các bước tiến hành giải thể doanh nghiệp, một số điểm cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục giải thể công ty khi có bất đồng cổ đông của công ty cổ phần.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan...