Thất nghiệp là cụm từ thường dùng để chỉ tình trạng của một người không có việc làm. Theo quy định của pháp luật, người thất nghiệp được hưởng một số chính sách nhất định. Dưới đây là những việc cần làm ngay khi thất nghiệp.

Trong một số trường hợp, người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những lần hưởng tiếp theo.

Tôi làm việc cho doanh nghiệp tư nhân, ký hợp đồng 12 tháng. Tôi có phải buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Khi bị người sử dụng lao động cho nghỉ việc, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong một số trường hợp.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, trường hợp của anh trai tôi là người lao động bị Công ty sa thải có được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không? Thời gian đã làm việc và đã đóng bảo hiểm trên 5 năm rồi. (Nguyễn Sơn - Thái Bình)

Người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động trừ trường hợp đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu...

Tôi vừa xin nghĩ việc vào 01/03/2016 và cơ quan đồng ý ký đơn, tôi đã công tác được 26 năm và đóng tiền bhxh trên 25 năm, mức lương chính thức của tôi là 5 triệu 800. Xin cho biết thời gian bao lâu tôi mới lãnh được tiền thôi việc, bhxh và trợ cấp thất nghiệp?....

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp...

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương...

Nếu lý do từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu là chính đáng và không thuộc các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì cá nhân vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lao động giao kết hợp đồng lao động và thời hạn của hợp đồng được xác định rõ là 12 tháng thì bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 45 Luật việc làm.

Người lao động đó sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc trong thời gian người đó không đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

Có thể ủy quyền cho người thân bạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu người lao động thuộc một trong các trường hợp tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, hoặc ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc...