Hiện nay, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (BLHS) không có quy định nào về tội cưỡng bức thân thể.

Hiện nay trong Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 không có quy định nào về tội cưỡng bức thân thể.