Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, để quý vị tham khảo.

Để được tư vấn về thủ tục thành lập công ty cổ phần, Quý khách vui lòng gọi tới Tổng đài 19006198 để được các Luật sư, chuyên viên Công ty Luật TNHH Everest tư vấn, hỗ trợ.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm những giấy tờ theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp cổ đông góp vốn vào công ty là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư năm 2014.

Công ty Luật TNHH Everest chuyên tư vấn thành lập công ty cổ phần. Sau đây là hồ sơ đăng ký thành lập, thủ tục thành lập công ty cổ phần.

Luật Doanh nghiệp 2014 không khẳng định loại hình doanh nghiệp nào là tối ưu nhất và phù hợp nhất với mọi nhà đầu tư. Để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất thì phục thuộc nhu cầu, năng lực của chủ đầu tư về huy động vốn, tổ chức quản lý, chi phí hoạt động...

Căn cứ theo quy định của pháp luật, công ty cổ phần phải đáp ứng được điều kiện là phải có ít nhất 3 cổ đông trở lên.

Công ty cố phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật hay không?

Để thành lập công ty cổ phần các cá nhân (tổ chức) phải nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm: (1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; (2) Điều lệ công ty; (3) Danh sách cổ đông sáng lập; (4) Bản sao Giấy CMND (hoặc Thẻ căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu).....

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài...

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cổ phần được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 22 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký thành lập doanh nghiệp quy định về hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

Việc đăng ký thành lập công ty cổ phần cần tuân thủ những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2017 được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Để đáp ứng nhu cầu thành lập công ty cổ phần của Quý khách hàng, Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần như sau:

cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.