Tổ chức và hoạt động của các Toà án Nhà nước ta hiện nay về cơ bản theo nguyên tắc lãnh thổ kết hợp với thẩm quyền xét xử.

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương, gia đình của người cao tuổi tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên.

Luật Phòng, chống tham nhũng quy định đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Luật sư tư vấn các biện pháp giúp doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh với mức thấp nhất.

Việc quản trị rủi ro trong tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân là vấn đề hết sức cần thiết. Công ty Luật TNHH Everest sẽ giúp các chủ sở hữu doanh nghiệp nhận diện và đánh giá đầy đủ từng rủi ro pháp lý để ngăn ngừa, kiểm soát các rủi ro pháp lý.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có quyền khiếu nại và được quy định tại Điều 52 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Luật Doanh nghiệp đưa ra hai mô hình tổ chức quản lý công ty cổ phần (i) Mô hình thứ nhất: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát; (ii) Mô hình thứ hai: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố chậm nhất là 90 ngày trước ngày bầu cử.

Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được quy định tại Điều 12 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chế độ báo cáo của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại Điều 12 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Văn phòng đại diện của thương nhân không được khuyến mại, văn phòng đại diện không được tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại.

Khoản 19, 20 của Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-NHNN quy định về chiết khấu giấy tờ có giá trị của tổ chức tín dụng.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bàn giao nhà cho 50% cư dân, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;...

Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;...

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên (MTV) do cá nhân làm chủ sở hữu bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Tổ chức của Quốc Hội bao gồm những cơ cấu bên trong được lập ra để giúp Quốc Hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Tổ chức của Quốc Hội do Hiến pháp và luật tổ chức Quốc Hội quy định.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thì có được tổ chức đám cưới không.

Luật sư tư vấn về rủi ro pháp lý trong hoạt động và tổ chức của công ty cổ phần. Những giải pháp định hướng giảm thiểu các vấn đề rủi ro.