Công ty tôi được thành lập năm 2006. Tháng 9 năm 2015, vì một vài lý do công ty tôi tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Hiện nay, công ty tôi muốn hoạt động trở lại thì có được không? Thủ tục thực hiện như thế nào?

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký tạm ngừng hoạt động theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định

Dịch vụ pháp lý đăng ký tạm ngừng kinh doanh do các Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh khi đang gặp phải khó khăn, nhưng chưa muốn giải thể.

Luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục và những lưu ý khi sử dụng dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho công ty cổ phần.

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh

Kinh doanh không hiệu quả và dẫn đến thua lỗ, doanh nghiệp nên tiến hành tạm ngừng kinh doanh một thời gian sau đó nếu muốn có thể lựa chọn các phương thức khác như giải thể, chuyển nhượng…để doanh ngiệp khác có thể thừa hưởng quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp mình.

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm”.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải tiếp tục thanh toán các khoản nợ trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ có thỏa thuận khác.

Doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh lần thứ nhất với thời hạn tối đa là 01 năm. Nếu chưa thể hoạt động kinh doanh trở lại, doanh nghiệp có thể tiếp tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh lần thứ hai, thời hạn tạm ngừng kinh doanh lần thứ hai tối đa là 01 năm.

Trong trường hợp này Công ty bạn cần thỏa thuận với người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh quá 06 tháng không thông báo thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền lên đến 2.000.000 đồng.

Khi doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động thì cần tiến hành những thủ tục gì? Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh gồm những gì?

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Hồ sơ bao gồm thông báo tạm ngừng, quyết định, biên bản họp...

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu những điểm khác biệt giữa giải thể doanh nghiệp và tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế

Tạm ngừng kinh doanh của công ty hợp danh là một giải pháp hữu ích giúp công ty giảm thiểu tối đa chi phí, tìm cơ hội mới trong kinh doanh khi công ty lâm vào khủng hoảng và đứng trước nguy cơ bị phá sản hoặc giải thể.

Thời gian tạm ngừng kinh doanh lần 1 là 1 năm, sau thời gian 1 năm doanh nghiệp có thể tạm ngừng lần 2 với thời gian thêm 1 năm.

Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh nhiều hơn 06 tháng thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.