Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CPquy định về thu tiền sử dụng đất có quy định về ghi nợ quyền sử dụng đất.